ÖĞETMEN SENDİKALARI KONFEDERASYONU OLU RMU?


Mehmet Sözügüzel
sozuguzel@gmail.com
 
 

Anayasamızın 48’ den ve 55. maddelerine kadar olan kısmında, çalışma ile ilgili hükümleri kanuna bağlanmıştır.

Bu maddelerde; a) Çalışma hakkı ve ödevi b) Çalışma şartları ve dinlenme. c) Sendika kurma hakkı. d) Sendikal faaliyet e) Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı toplu iş sözleşmesi yapma f)Toplu iş sözleşmelerindeki uyuşmazlıklar g) Grev hakkı ve lokavt başlıkları açıklanmaktadır.

Bu bağlamda, Anayasanın 53'üncü maddesinde memurlar için toplu sözleşme hakkı düzenlenmiş, grev hakkı ise 54'üncü maddede sadece işçiler için düzenlenmiştir. Memurlar için grev ve kamu yönetimi için lokavt tanımlanmamıştır.

Milli Eğitim politikalarımızdaki önemli başlıklarından biri de personel özlük haklarıdır. Sık değişen düzenlemeler, tam olarak uygulanamayan personel özlük hakları ile ilgili uygulamalar; sorunların ve çözüm aranan başlıkların önüne geçmektedir. Öğretmen sendikalarının tarihi içeriği araştırıldığında, ilk ve ciddi sendikal örgütlenmenin II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 yılında kurulan Encümeni Muallim Cemiyeti olduğu görülmektedir.

Daha sonraki tarihsel süreç içerisinde özellikle öğretmen orijinli çeşitli kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu yapılanmalar: Türkiye Öğretmen DernekleriMilli Federasyonu (TÖDMF-1946), Köy Öğretmenleri Dernekleri Federasyonları (1963), Milliyetçi Öğretmenler Birliği (1964), Türkiye İlkokul Öğretmenleri Sendikası (1965), Milliyetçi Türk Öğretmenleri Birliği (1965), Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) (1965), Ülkücü Öğretim Üyeleri ve Öğretmenler Derneği (Ülkü-Bir) (1971), Tüm İlköğretim Müfettişleri Derneği (TİM-DER) (1971), Türkiye Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) (1972), Tüm Üniversite, Akademi ve Yüksekokul Asistanları Birliği (TÜMAS) (1975), Hürriyetçi Öğretmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Birliği (HÜR-ÖĞRET-BİR) (1975), Mefkûreci Öğretmenler Derneği (MEF-DER) (1975), Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş), Eğitimciler Sendikasıdır. (Eğit-Sen) 2012 yılında METESEN (Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası), Bağımsız Eğitim-Sen, EĞİT BİLSEN (Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) kurulmuştur.

Günümüzde en çok üye potansiyeli bulunan (Eğitim-Bir-Sen), 14 Şubat 1992 tarihinde eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Arşiv taraması yapıldığında faaliyetlerine devam eden otuz beş öğretmen sendikası olduğu bilinmektedir. Bu açıklamalara göre öğretmen sendikalarının, görüş ayrılıkları ile birçok konfederasyon çatısı altında toplanarak kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdükleri izlenmektedir.

Öğretmen sendikalarının tüzükleri incelendiğinde, üyelerinin özlük haklarını korumak düşüncesi kuruluş amaçlarının ilk maddelerinde muhafaza edildiği görülüyor. Konfederasyon sendikacılığın bu kadar çok olduğu bir ortamda, neden yalnızca öğretmen sendikaları konfederasyonunun olmadığı soruların başında gelmektedir. Birçok sendika ve bunların bağlı olduğu konfederasyon sendikacılığı üyelerinin özlük haklarını korumada, enerjilerini sinerjiye çevirerek kamuoyu oluşturabilir mi? Çok büyük ekonomik güce erişen sendika yönetimleri kendi seçimlerinde adil olabilirler mi? Ekonomik potansiyellerini şeffaf yönetebilirler mi, aldıkları kararları siyasi yönetime kamu baskısı olacak şekilde duruş gösterebilirler mi? Üye aidatlarını kamunun ödediği bir düzenlemede kamuya ve onu yöneten siyasi otoriteye karşı muhalif duruşlarını sergileyebilirler mi? Bu sorunlar çözülmeden Türkiye’de bağımsız bir öğretmen sendikacılığı ve sivil toplum kuruluşu çalışması yürütülebilir mi? Eğitim sorunlarımızın başında gelen personel özlük, liyakat ve kariyer gelişiminin iyileştirilmesinde öğretmen sendikacılığının görevi, ödevi ve önemi çok fazladır.

Mevcut otuz beş öğretmen sendikasının bağımsız olarak çalışması, üyelerinin ve bütünün gelişimi için seferber olması kolay bir şey değildir. Bu dağınıklık da öğretmen sendikacılığının kuruluş kararlarının yaşama geçirilememesindeki en önemli sorundur. Günün birinde çok kuvvetli yasal düzenlemeler ile bağımsız öğretmen sendikalarının tek bir öğretmen sendikaları konfederasyon çatısı altında toplanması, bağımsız her öğretmen sendikasının üye sayısına göre konfederasyon yönetimi çatısında yer bulması, üye aidatların üyelerce ödenmesi sonucu daha bağımsız olacaktır. Sendika yönetimlerinin aynı zamanda sendika ve sivil toplum kuruluşu olarak Milli Eğitime daha çok hizmet vereceği, fikir hayatına daha çok katkı sağlayacağı, siyasi idare ile daha geniş kitleler adına görüşeceği, böyle bir zeminde de eğitime katma değer sunacağı düşünülmesi gereken eylemlerdendir.

Sözün kısası; Milli Eğitimimizde farklı sendikal konfederasyonların da çalışmalarını sürdüren öğretmen sendikalarının kendi konfederasyonunu kurması, üye sayısına göre yönetimin oluşturulması, düşünülmesi gereken bir olaydır.

YORUMLAR

ŞEVKET YAKAR
20-03-2020 19:26:00
SENDİKALAR NE YAPMALI ONU MERAK ETTİM

YORUM YAZYAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANANLAR HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
YUKARI