XI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
XI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 29-30 Nisan 2019

XI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
+ -

Sosyal bilimler ve edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirmeye kaynaklık etmek, ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yükseköğretime hazırlamak, bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, öğrencileri araştırmaya yöneltmek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak, öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duygular uyandırılmasını sağlamak, Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirerek toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulan Sosyal Bilimler liselerinin kurumsallaşmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm sosyal bilimler liseleri öğrencilerine yönelik her yıl geleneksel olarak “Sosyal Bilimler Liseleri Ulusal Öğrenci Sempozyumu” düzenlenmektedir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce bu yıl onbirincisi Trabzon ilinde 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi koordinasyonunda düzenlenecek sempozyumun konusu “21. Yüzyıl İnsanlık Tehditleri”  dir. 21.yüzyılda etkili olan küreselleşme odaklı yeni tehdit unsurlarının öğrenciler tarafından  tanınması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, yaşadıkları yüzyılın sorunlarına dair görüş ve düşüncelerin paylaşılarak farklı bakış açıları kazandırılması amacıyla, “Sosyal Bilimler Liseleri XI. Ulusal Öğrenci Sempozyumunda” öğrenciler;  

·         Göçün Toplumsal Etkileri,

·         Savaşın Değişen Yüzü,

·         İklim Değişikliği ve Çevre,

·         Terör,

·         Teknoloji

 

konularında yaptıkları  araştırmalarının sunumlarını bildiri/poster olarak gerçekleştireceklerdir.

 

Bu kapsamda; 78 sosyal bilimler lisesinden 58 öğrenci sunumlarını bildiri, 18 öğrenci ise poster sunumu şeklinde gerçekleştirecektir. 19 akademisyenin moderatörlüğünde gerçekleşecek sempozyuma 98 öğrenci ve 145 öğretmen ve yönetici farklı illerden katılacaktır. Trabzon Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı okullardan 500 öğrencinin de katılımı sağlanacak olan sempozyum 5 farklı salonda Karadeniz Teknik Üniversitesi Kongre merkezinde gerçekleşecektir.

 

Öğrencilerin yaptıkları araştırmalar sonucunda hazırlanan bildiriler Trabzon Sosyal Bilimler Lisesine gönderilmiş ve inceleme kurulunca değerlendirilen bildiriler kitap haline getirilmiştir.

Öğrenci bildirilerinde vurgulanan temalar;

·         Dünyada iç savaşlar, terör, ekonomik bunalımlar ve siyasi istikrarsızlıklar gibi nedenlerle göçler yaşanmaktadır. Mülteci sorunun temelinde bu göçler yer almaktadır. Türkiye bölgede yaşanan mülteci sorununda 1951 Cenevre Anlaşması’nın kendisine yüklediği sorumlulukları resmî makamlar ve sivil toplum kuruluşları eliyle fazlasıyla yerine getirmektedir. Suriyeli göçmenler özelinde irdelenen Türkiye’deki göçmenlere ve mültecilere yönelik değerlendirmede olumlu ve olumsuz yaklaşımlar tespit edilmiştir. Daha sistemli ve programlı gerçekleştirilecek düzenlemelerle ortaya çıkması muhtemel toplumsal ve ekonomik sorunların önüne geçilmelidir. Türkiye için göç olgusu bununla sınırlı değildir. Türkiye’de terör, ekonomik ve sosyal sorunlar gibi sebeplerle iç göçler yaşanmaktadır. Yaşanan iç göçler köyden kente, kentten de metropollere doğru olmaktadır. Bu durum kentlerde birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Alınacak kısa ve uzun vadedeki tedbirler ile köy ve kent arasındaki nüfus dağılımı dengelenmelidir. Beyin göçü de Türkiye’nin maruz kaldığı bir sorun alanı olmuştur. Türkiye dünyada beyin göçünün yaşandığı ilk sıralardaki ülkelerdendir. Türkiye, yaptığı AR-GE yatırımları, bürokratik engelleme ve hantallıklardan kurtulma, istihdam artışı, uygun koşulların oluşturulması gibi atılımlarla bu göçü azaltmış ve tersine çevirmiştir. Türkiye’nin önünde yine de kat edilecek uzun bir yol vardır. Bu süreçte daha planlı ve programlı olunmalıdır.

 

·         İnsanoğlunun kaçamadığı savaş gerçeği tüm alanlarda yaşanan değişim ve gelişmelerle kabuk değiştirerek; biyolojik, ekonomik, psikolojik, nükleer ve siber gibi alanlara kaymıştır. Devletlerin doğrudan kullanamadığı bu savaş yöntemleri, kurulan paravan terör örgütleri aracılığı ile kullanılmaktadır. Tüm bu savaş yöntemleri temelde enerji kaynaklarına ve bu kaynakların dünya pazarına en ucuz ve güvenli ulaştırılmasındaki hâkimiyet mücadelesinde galip gelme isteğinin sonucudur.

 

·         Dünyanın önemli enerji kaynaklarının önemli kısmı Orta Doğu, Orta Asya ve Orta Akdeniz’dir. Türkiye bu bölgelerin merkezinde yer alan kilit ülkedir. Bu bölgelerde ve Türkiye’de yaşanan her türlü olumsuzlukta uluslararası müdahalelerin olduğunda şüphe yoktur. Bölgesindeki ve içindeki u olumsuzlukları minimize etmek için her yönüyle gelişimini tamamlamış, yazılan senaryoları okuyabilen, millî birlik ve bütünlüğünü sağlamış güçlü Türkiye’ye ihtiyaç vardır.


YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
YUKARI