OKULLARIN NİTELİK FARKLARI


Suat ACAR
cymbzy@gmail.com
 
 Bahar mevsimi geldi. Okullar bir ay sonra kapanacak. Birçok okulda bahar şenlikleri, kermesler ve Tübitak bilim fuarları var. Söz konusu bu etkinlikler sebebi ile bir çok okul geziyoruz. Aynı il, daha çok aynı ilçe içinde okulları geziyor ve öğrenci portföyleri ile okulların fiziki yapılarını inceleme şansımız oluyor. Doğal olarak ziyaretlerimizden çeşitli izlenimlerle dönüyoruz. Doğrusu Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi’nde çok doğru tespit edildiği gibi, okullar arasında hem fiziksel hem de nitelik açısından büyük farklar olduğunu görüyoruz.  Başkentimizin merkezinde aynı ilçede okullar arasında bu kadar önemli farkların olduğunu gördükten sonra, ülkemizin daha dezavantajlı bölgelerindeki okulların ne durumda olduklarını düşünmek bile istemiyoruz.


Bu izlenimlerimizden de anlaşılmaktadır ki Vizyon Belgesi’ndeki okullar arasındaki nitelik farklarını azaltma çabası hayati bir değer ifade etmektedir. Üstelik önemli bir şansa sahibiz şu anda. Bizim daha önceden farkında olduğumuz ama bir türlü bu kadar net ifade edemediğimiz bu meselenin, Bakanımız Ziya Selçuk tarafından oldukça net ifade edilmesi ve altının kalın çizgiler ile çizilmiş olması, gelecek adına, okullar arasındaki nitelik farklarının giderilmesi açısından büyük bir şans. Umuyoruz ki, bu farkındalık eyleme dökülsün ve okullar arasındaki bu nitelik farkı ortadan kalksın. Aksi takdirde, bir kesim nitelikli eğitime ulaşma konusunda şanssız olmaya devam edecektir.
Ülkemizde eğitim satın alınabilir bir ticari ürün oldu aynı zamanda. Parası olan devletimizin sunduğu eğitimi aşma ve daha nitelikli eğitim ortamlarına ulaşma şansına sahip olabiliyor. Özel okullar giderek çoğalıyor. Peki, eğitim hizmetini satın alma şansı olmayan velilerin çocukları, kendilerine sunulanla mı yetinecekler? Elbette öyle olacak. Peki, eğitimin temel ilkelerinden biri “fırsat eşitliği” sağlamak değil midir? Fırsat eşitliğini sağlamak devletimizin temel görevlerinden biridir.


Biliyoruz, sadece binalarımızın olması, okuma yazmayı öğretiyor olmamız bile çok önemli. Ancak,  nitelikli eğitimin herkesin hakkı olduğunu, Anayasamızın 42. maddesinin bu hakkı güvence altına aldığını, nitelikli eğitimi vatandaşlara sunmanın devletin görevi olduğunu bilip, buna göre çalışmak durumundayız. Bu konuda Bakanlık makamı düzeyinde oluşmuş bu farkındalığın kıymetini biliyoruz ve bu farkındalığın bir an önce uygulamalara yansımasını bekliyoruz.


Bölgeler ve okullar arasındaki bu nitelik farklarını ortada kaldırtmayı başardığımız takdirde, eğitimimiz ile ilgili büyük iş başarmış olacağız.


İşte okul ziyaretlerimizden edindiğimiz izlenimler ve düşündürdükleri…
 Tarih: 10.05.2019 08:36